منوی دسته بندی

سرور hp

سرور اچ پی

.سرور اچ پی چیست؟ به طور کلی سرورها کامپیوترهای همیشه روشن و در دسترسی هستند که سایر کامپیوترهای موجود در شبکه به آن متصل شده و از آن پیروی میکنند،…